Start
  Webshop/Utförsäljning Websho
  Om företaget
Pil Aktuellt & mässor
  Aktuellt
  Mässor
  Bildbank / Filmer Youtube
  Tillverkning
  Hyvelbänkens möjligheter
  Skötsel och underhåll
  Miljö- och kvalitetspolicy
  Återförsäljare
  Monteringsanvisningar PDF
  Beställ katalog PDF
  Produktblad PDF
  Kontakt
  
  HOBBY & PROFFS
  Proffs
  Hobby
  
  SKOLA
& OFFENTLIG MILJÖ
  Skola, träslöjd
  Skola, textilslöjd
  
  MASKINER & VERKTYG
  Maskiner
  Verktyg
  Spånsug/luftrening
  
  FÖRVARING
  Skåp & förvaring
FSC

Facebook Sjöbergs Workbenches AB
Fabriksgatan 1
SE-576 95 Stockaryd
Tel +46 382-257 00
office@sjobergs.se
Kontakt >
Aktuellt just nu!


 UPPDATERADE VILLKOR FÖR VÅRA KUNDER.
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny förordning som gäller i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen den 25 maj 2018. I och med den nya lagen skärps kraven på hur vi som företag hanterar person- och företagsuppgifter. Därför uppdaterar vi nu våra kundvillkor och kompletterar dessa med en integritetspolicy som tydligare beskriver hur Sjöbergs Workbenches AB hanterar, skyddar och använder era kunduppgifter. Det som förändras handlar framför allt om hur vi lagrar, skyddar och använder era företagsuppgifter, som är allt från organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-post till data om era inköp. Vi lagrar och hanterar uppgifter som, namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer för att kunna koppla till ert kundnummer. Organisationsnumret är viktigt för att veta att "ni är ni". Vi använder uppgifter om e-post och mobiltelefon för att kunna skicka ut information som offerter, fakturor och ritningar m m. Vi använder information om era köp för att kunna ge er anpassade erbjudanden och även tillhandahålla er den information ni behöver för olika redovisningar. Vi ger INTE era uppgifter vidare till tredje part utan behåller endast denna informationen internt. Ni har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om er och hur vi hanterar era uppgifter. Ni som kund har alltid rätt att få era uppgifter rättade om något inte stämmer, och få vissa uppgifter borttagna från vårt system. Har ni synpunkter på hur vi hanterar era uppgifter kontakta undertecknad.

Med vänlig hälsning

Jan Möllefors
Sjöbergs Workbenches AB
 
 STIG REITAN – NY EXPORTCHEF
Vi välkomnar Stig Reitan som vår nya Exportchef på Sjöbergs. Stig efterträder Ulf Graffman som går i pension den 1 september. Stig kommer från Tormek AB där han arbetat som ”Country Sales Manager” och är väl förtrogen med vår bransch. Vi önskar honom välkommen och lycka till på Sjöbergs Workbenches AB.
 
 ETT NYTT KAPITEL I SJÖBERGS HISTORIA.
Det är nu 12 år sedan vi tog över Sjöbergs i Stockaryd. Tiden har gått fort. Det har varit ett långsiktigt, intensivt och spännande arbete som de senaste åren har givit ett riktigt bra resultat. Genom kraftfulla investeringar, kundnära produktutveckling och intensifierat säljarbete på såväl skolmarknaden i Sverige som på olika hobbymarknader runt om i världen har vi nått framgångar både volymmässigt och lönsamhetsmässigt.
Nu känner vi att det är dags att hitta nya former för långsiktigt ägande för Sjöbergs. Under en tid har vi sonderat olika möjligheter och funnit Idun Handel & Industri som en lämplig partner. Vi tycket det är viktigt att få fortsätta vara med och utveckla och påverka framtiden. Därför behåller vi 20% av aktierna i bolaget.
I samband med ägarskiftet har vi gjort en bok med titeln ”Historien om Sjöbergs snickarbänkar 1922–2018”. Den speglar mycket av det som hänt under 95 år och vi hoppas den blir uppskattad och väl mottagen.

Jan Möllefors, VD
Johan Sjöberg, avg styrelseordf

IDUN NY PARTNER I SJÖBERGS WORKBENCHES AB.
Bästa Sjöbergskund och Sjöbergspartner. Vi på Idun Handel & Industri är stolta över att ha fått förtroendet att vara med och fortsätta utveckla verksamheten för Sjöbergs Workbenches. Sjöbergs är ett företag med unika produkter och en lång tradition av svenskt kvalitetshantverk. En kund ska vara nöjd efter att ha köpt produkter från Sjöbergs. Tillsammans med Johan Sjöberg och Jan Möllefors kommer vi nu att vara mycket engagerade ägare i Sjöbergs och arbeta för en fin utveckling även under nästkommande 95 år.
Idun är en privatägd ägarpartner till små- och medelstora svenska företag. Vi är en permanent ägarpartner och gör således inte investeringar för att sälja företagen vidare. För närvarande har vi 11 gruppbolag inom tillverkande industri, handel och specialiserad service. Samtliga Iduns gruppbolag har ett starkt fokus på en viss kundkategori, produktgrupp eller bransch och Sjöbergs passar väl in.
– Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

Henrik Mella, ny styrelseordf

Stockaryd 2018 03 09

 
 SJÖBERGS ELITE CLAMPING PLATFORM – HYVELBÄNK FÖR PROFFSEN Våra Elitebänkar kan med vår nya Elite Clamping Platform bli både mer flexibla och få en större arbetsyta. Om du väljer till Elite Clamping Platform ökar bänkens längd med 480 mm. Alla de 19 mm stora hakhålen gör bänken mer flexibel och användbar till flera, på marknaden förekommande, verktyg. Passar även vår spännare ST11. Du kan spänna både från skivans ovansida och på kanterna runt hela skivan. Du kan också använda den som en separat arbetsyta genom att skruva fast den mot en vägg.
Läs mer här
 Copyright © Sjöbergs Workbenches AB