Start
  Webshop/Utförsäljning Websho
  Om företaget
  Aktuellt & mässor
  Bildbank / Filmer Youtube
  Tillverkning
  Hyvelbänkens möjligheter
  Skötsel och underhåll
Pil Miljö- och kvalitetspolicy
  Återförsäljare
  Monteringsanvisningar PDF
  Beställ katalog PDF
  Produktblad PDF
  Vill du jobba hos oss?
  Kontakt
  
  HOBBY & PROFFS
  Proffs
  Hobby
  
  SKOLA
& OFFENTLIG MILJÖ
  Skola, träslöjd
  Skola, textilslöjd
  
  MASKINER & VERKTYG
  Maskiner
  Verktyg
  Spånsug/luftrening
  
  FÖRVARING
  Skåp & förvaring
FSC

Facebook Sjöbergs Workbenches AB
Fabriksgatan 1
SE-576 95 Stockaryd
Tel +46 382-257 00
office@sjobergs.se
Kontakt >








Vår miljö- och kvalitetspolicy.


SJÖBERGS HAR SOM MÅL ATT leverera felfria produkter och tjänster, i rätt tid och med förväntad kvalité.


Sjöbergs ska arbeta med att uppnå en inre och yttre miljö som är bra för de anställda och omgivningen.
Detta arbete ska bedrivas så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt.


Sjöbergs ska jobba för ständiga förbättringar av våra ISO-system 9001, 14001 och FSC®-systemet.
FSC® spårbarhetsstandard ska följas vid alla inköp.


Sjöbergs ska följa alla lagstiftningar och andra krav.


Sjöbergs medarbetare ska känna naturligt ansvar för miljöarbetet.

Jan Möllefors, VD

\\\"Utedass\\\"  



Copyright © Sjöbergs Workbenches AB