Start
  Webshop/Utförsäljning Websho
  Om företaget
  Aktuellt & mässor
  Bildbank / Filmer Youtube
  Tillverkning
  Hyvelbänkens möjligheter
Pil Skötsel och underhåll
  Miljö- och kvalitetspolicy
  Återförsäljare
  Monteringsanvisningar PDF
  Beställ katalog PDF
  Produktblad PDF
  Vill du jobba hos oss?
  Kontakt
  
  HOBBY & PROFFS
  Proffs
  Hobby
  
  SKOLA
& OFFENTLIG MILJÖ
  Skola, träslöjd
  Skola, textilslöjd
  
  MASKINER & VERKTYG
  Maskiner
  Verktyg
  Spånsug/luftrening
  
  FÖRVARING
  Skåp & förvaring
FSC

Facebook Sjöbergs Workbenches AB
Fabriksgatan 1
SE-576 95 Stockaryd
Tel +46 382-257 00
office@sjobergs.se
Kontakt >
Ta väl hand om din bänk
– eller låt oss göra det!


SÅ HÄR SKÖTER DU DIN HYVELBÄNK!
För att din hyvelbänk ska fungera bra och för att garantin ska gälla krävs regelbunden service, vilket innebär att man efterdrar alla skruvar och smörjer bänkens rörliga delar enligt den anvisning som finns i förpackningen.
Bänken får absolut inte förvaras i fuktiga lokaler.
Vi rekommenderar en fuktighet mellan 30–55%.

Bänk med baktång
\\\"Skötselanv.\\\"  
  1. Träskruvens anläggning mot bänken vid baktång och gängan på träskruven ska smörjas regelbundet.
  2. Smörj med talg vid brickan på insidan av tången.
  3. Smörj glidytor trä mot trä.
    Öppna baktångslådan och smörj spår och kant.
  4. Styrlist smörjs med talg
  5. Träskruv smörjs med talg (Artnr 33167).


Bänk med framtång
\\\"Underhåll,  
Smörj alla rörliga delar olja eller fett. Justera tången vid behov.


\\\"Klimat\\\"  
Trä är ett s.k. hygroskopiskt material med förmåga att avge och absorbera fukt från omgivande luft och material. Resultatet blir att träet ”lever” eller, med andra ord, det sväller och krymper i storlek beroende på luftfuktigheten. Träets fuktkvot strävar efter att uppnå jämvikt med omgivande klimat.

Alla träbaserade material är beroende av att den relativa luftfuktigheten, RF, i rummet hålls mellan 30 – 60%. Vid en relativ luftfuktighet som är lägre än 30% uppstår fler och större springor än vad som normalt accepteras. Skulle å andra sidan den relativa luftfuktigheten bli högre än 60%, kan bestående formförändringar hos materialet uppstå och det kan även påverka och skada limfogar mm. Den relativa luftfuktigheten är alltså helt avgörande både för träets funktion och utseende.


Copyright © Sjöbergs Workbenches AB